en pleitbezorger voor een verantwoorde bestudering van de Islam.

Op 24 oktober (20:00 uur in de grote Kerk in De Rijp) deelt dr. Henk van Rinsum zijn fascinatie met ons voor Adriaan Reland, oftewel Hadrianus Relandus, hoogleraar Orientaalse talen in Utrecht van 1700 tot aan zijn vroegtijdige dood in 1718. Wie was deze Adriaan Reland?
Afgelopen 5 februari 2018, is het 300 jaar geleden dat Adriaan Reland overleed na een kortstondig ziekbed. Hij werd geboren in De Rijp in 1676, het jaar waarin de bekende Utrechtse theoloog Gisbertus Voetius overleed.
Na een opleiding op het Athenaeum Illustre in Amsterdam ging Relandus op 13-jarige leeftijd in Utrecht studeren. Hij volgde colleges Latijn en Grieks, theologie, filosofie en wis- en natuurkunde. Ook leerde hij Arabisch. Hij promoveerde in 1694 in de filosofie op de dissertatie getiteld De libertate philosophandi (Over de vrijheid van het filosoferen).

Korte tijd was hij hoogleraar in Harderwijk maar al snel kwam hij naar Utrecht waar hij van 1700 tot aan zijn dood in 1718 hoogleraar Oriëntaalse talen was. In 1708 en 1709 was hij ook rector magnificus van de universiteit. Eén van zijn belangrijkste werken was De religione mohammedica dat in 1705 verscheen. Met dit boek wil Relandus een wetenschappelijk verantwoord beeld van de Islam geven. Hij wilde afrekenen met vooroordelen over de Islam. Het boek werd bekend in heel Europa. Vertalingen ervan verschenen onder andere in het Nederlands, Engels en Frans.
Relandus was een onafhankelijk denker en een zeer veelzijdig geleerde. Zo tekende hij landkaarten van o.a. Palestina die nog steeds als zeer oorspronkelijk worden gezien, schreef hij een boek over Palestina. Hij was zeer geïnteresseerd in de talen die in Nederlands-Indië werden gesproken. Hij onderhield een levendige correspondentie met collega’s in Nederland (o.a. Nicolaas Witsen en Gisbert Cuper) en daarbuiten.
Wilt u meer te weten komen over deze belangrijke inwoner van De Rijp? Kom dan naar deze
lezing op 24 oktober a.s. om 20:00 in de Grote Kerk