In 2016 is door de Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland (OHV) een boekje uitgebracht over de tuinders van de Eilandspolder (Schermereiland). Het is een groot succes gebleken en er is enthousiast gereageerd.
Een van de reacties bestond uit een verzoek om een blijvend herinneringsbeeld te maken als hommage aan ‘de tuinder’ in zijn werkomgeving. Immers, ruim honderd tuinders hebben het gebied decennia lang bewerkt, waarvan niets meer rest. Zelfs een herinnering aan de vroegere ‘aardappelhutten’ ontbreekt.
Het verzoek kwam van de voormalige Eilandspolderflora, die jaarlijks een bolbloemententoonstelling organiseerde in de zaal van Blokdijk/Oudejans in De Rijp.
De start van het project 'Tuindersmonument'

financiers
Eilandspolderflora
Gemeente Alkmaar
Het Victoriefonds (Alkmaar) www.victoriefonds.nl
victoriefonds700
Stichting Jan Boon
LTO
Zeevarende Buul Graft

Voor dossier zie pagina verslagen
op woensdag 25-10 is Jan Kaptein, voorafgaand aan de najaarslezing benoemd tot 'Lid van Verdienste'. Jan is een van de 'founding fathers' van de Oudheidkundige Vereniging. Daarnaast heeft hij de foto- en beeld collectie opgezet (waarbij de voorzitter zei: 'er zijn 99 manieren om het fout te doen , maar Jan koos de ene juiste manier'). Ook is Jan jarenlang bestuurslid van de vereniging geweest. Kortom, na veertig jaar inzet een meer dan verdiende benoeming.
In de bestuursvergadering van 29 maart jongstleden is het beleidsplan 2017-2021 vastgesteld.
Aanvullend aan het oude beleids wil de vereniging nadrukkelijk wil aansluiten bij de lokale actualiteit door deze te duiden met historische gegevens.

Lees  het beleidsplan voor meer informatie
In de Grote Kerk van De Rijp bevinden zich 24 schitterende gebrandschilderde ramen. Een aantal ramen zijn rond 1655 door omliggende plaatsen geschonken, zoals Alkmaar, Amsterdam, Beemster, De Rijp, Purmerend, Enkhuizen, Hoorn, Monnickendam, Edam, Haarlem en Medemblik. De geschonken ramen zijn nog altijd in de Grote Kerk van De Rijp te bewonderen.

De Stichting Behoud Rijper Glazen verwerft sinds 1992 financiële middelen t.b.v. het onderhoud en restauratie van de ramen. De stichting doet dit d.m.v. acties, donaties en sinds kort met de verkoop van Rijper Glazen. Delen van ramen zijn hiervoor op speciale dikke folie gedrukt. Deze folie – voorzien van een stevige plakstrip - kan als koker om een longdrinkglas worden geplaatst. Met een waxinelichtje erin ontstaat zo een sfeervolle decoratie. Van 15 raamdelen zijn er folies beschikbaar.Losse folie € 6,-

Folie met glas en kaars in cadeauverpakking € 7,50
De Rijper Glazen kunnen via www.rijperglazen.nl besteld worden, maar ook direct gekocht worden bij een van de volgende verkooppunten:

De Rijp: VVV De Rijp, Museum In't Houten Huis , de Grote Kerk, Bloem, Hotel de Rijpereilanden.
Westbeemster: CONO Kaasmakers
Middenbeemster: Beemster's Living, 't Ranonkeltje
Alkmaar: Apart Living
Purmerend: Purmerends Museum

Het is bekend: oudheidkundige verenigingen zijn vaak te laat met hun bouwkundige adviezen voor het behoud van oude dorpselementen. Het gevolg is dat er in hun ogen afbraak plaats vindt, wetende dat nieuwbouw voor minstens de komende 100 jaar er staat. Oudheidkundige Vereniging Schermereiland heeft hiervan geleerd. Ze wil een actieve rol spelen bij ‘kwetsbare’ bouwplannen in de dorpskern van De Rijp. Te beginnen bij de nieuwe invulling van het complex Sint Jozefschool aan de Kerkstraat.


Voorzitter Wim Heine maakt samen met Vincent Roodhart (techniek) en Martin Dalenberg (Financiën) deel uit van de commissie van de Oudheidkundige Vereniging Schermereiland. Deze vereniging neemt het initiatief om te komen met een plan voor nieuwbouw op het terrein van de voormalige Sint Jozefschool in De Rijp. Wim: “Deze plek kent iedereen, want duizenden hebben daar hun schooljaren door gebracht. Het ligt in de ‘buurtjes’, een van de oudste gedeelten van De Rijp. Vroeger arm, nu een parel met veel gerestaureerde huizen. Iedereen wil dat hier zorgvuldige nieuwbouw wordt gepleegd en wij nemen hierin het voortouw om te voorkomen dat we als Rijpers later zeggen: dit had zo niet gemoeten. Dit is eeuwige zonde.”

Eerste schetsontwerp
Ook eigenaar gemeente Alkmaar erkent dat het om een bijzondere plek in De Rijp gaat. Wim: “Wat niet iedereen weet is dat de gemeente slechts de kaders aangeeft van de mogelijke nieuwbouw. Zoals een goede aansluiting met de bestaande bebouwing. Dan staat het vervolgens iedereen vrij om met plannen te komen. Als oudheidkundige vereniging willen wij met een plan komen dat recht doet aan de historie van de buurt. Een plan dat past bij de oude bebouwing en waarbij de buurtbewoners betrokken zijn. Het resultaat moet zijn dat 90% van de Rijpers blij is met wat er komt te staan. We hebben een eerste schetsontwerp gemaakt dat uitgaat van 14 huizen. Om de prijs te drukken, maar ook omdat de buurtjes krappe straten kent, gaan we uit van beperkte parkeerruimte. Een groot parkeerterrein is gelukkig vlakbij. Dit plan hebben we al ter verkenning besproken met de gemeente, en al zijn ze behoedzaam, omdat ze weinig ervaring hebben met dit type bewonersparticipatie, ze staan er niet afwijzend tegenover. Het idee dat betrokken bewoners actief meedenken, spreekt ze ook aan. Het is echter voor alle betrokkenen een avontuur, dat overigens in mijn ogen goed te behappen is. We doen niets engs en we doen alles stap voor stap.”

Coöperatie Dorpsherstel De Rijp
De Oudheidkundige Vereniging Schermereiland ziet het terrein van de Jozefschool als eerste project. Mogelijk volgen er andere. Wim: “In de dorpskern van De Rijp zijn meer plekken waar zorgvuldige bouw vereist is. Ook daar willen we op tijd bij zijn. Wat ons betreft blijft het daarom niet bij dit initiatief en kunnen andere volgen. Het gaat om de leefbaarheid en de kwaliteit van het hele dorp. Om een sterke organisatorische en financiële basis te krijgen wil de commissie een coöperatie vormen: Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Hierin zitten leden – Rijpers en oud- Rijpers – die minimaal € 1.000 investeren (me rente) en daardoor een bepalende stem hebben in de algemene vergadering. Partijen die gevestigd zijn in of nabij De Rijp worden daarnaast nauw bij voorkeur betrokken bij de voorbereiding en realisatie van het plan. Naast de gemeente gaat het om leveranciers, omwonenden en toekomstige bewoners. Samen maken zij het mogelijk door de initiatieffase te komen. De financiers zullen daarbij zoveel mogelijk worden gevraagd te investeren in de lange termijn (het hele dorp) terwijl leveranciers en toekomstige bewoners zullen worden gevraagd te investeren in een specifiek project (bijv. de Jozefschool). Wim: “We moeten het samen doen. Vroeger werd het dorp gebouwd door Rijpers en wat betreft de dorpskern willen we dat ook voor de toekomst gaan borgen. Het is ten slotte hun dorp.” Stichting Jan Boon werd ook benaderd en leek geïnteresseerd . Wim: “Helaas lukte het uiteindelijk niet om hen bij ons plan te betrekken. Al willen ze graag investeren in De Rijp, toch vonden ze ons plan voor hen te nieuw. Erg jammer, want dit was een unieke kans om samen voor De Rijp iets moois te gaan betekenen. Het gaat in deze fase nog niet om grote bedragen. Het zou een positieve steun in de rug geweest zijn.”

Informatie
Wim: “Wat men van ons kan verwachten? Vooral informatie bij elke stap die we zetten. Daarvoor komt een site: www.dorpsherstelderijp.nl. Verder doelgericht optrekken met de serieus betrokkenen. We willen alle lokale krachten bundelen, zodat er een goed draagvlak ligt voor het gewenst resultaat. Want daar gaat ons om: zorgen voor een realiseerbaar plan dat recht doet aan de historische waarden van De Rijp en waar de meeste Rijpers zich in kunnen vinden. Als er eind 2017 een passende invulling is gegeven aan het terrein van de oude Jozefschool dan mogen we tevreden zijn. Tot die tijd gaan we stevig aan de slag om dat te realiseren.” Mocht je belangstelling hebben om mee te doen, laat het dan weten dan sturen we je het plan toe. Doe dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.